Erişilebilirlik Bildirimi

Erişilebilirlik Bildirimi

TAŞIMACIM YAZILIM TEKNOLOJİLERI ANONİM ŞİRKETİ
ERİŞİLEBİLİRLİK BİLDİRİMİ

Taşımacım Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi ,bu web sitesindeki içeriklerin kabiliyete bakılmaksızın en geniş ziyaretçi kitlesine erişebilmesini sağlama taahhüdünü sürdürmektedir.

Bu web sitesinin World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 yönergelerinin A düzeyi kriterlerinin gereksinimlerini karşıladığına veya bu gereksinimlerin ötesine geçtiğine inanıyoruz.

Yazı Boyutu

Tarayıcınızın metni yeniden boyutlandırma seçeneğini kullanarak metin boyutunu değiştirebilirsiniz: birçok web tarayıcısında bu ayar Görünüm > Metin Boyutu veya klavyenizde Ctrl + ve Ctrl – tuşlarına basarak değiştirilebilir.

Resimler için alternatif metin

Uygun resimlerin tümünde alternatif metinlere verilmiştir.

Başlık öğeleri

Sayfalarda başlıktan başlığa gezinmenize imkan veren yardımcı teknolojileri destekleyen bir sayfa yapısı oluşturmak için HTML başlık öğeleri kullanılmıştır.

Linkler

Tüm linkler bağlam dışında okunduğunda anlam ifade edecek şekilde ve normal gövde metninden farklı bir stilde açıkça belirtilmiştir.

JavaScript bağımsızlığı

JavaScript veya diğer komut dosyalarının gezinme veya işlevsellik için kullanıldığı yerlerde, tarayıcınızın bu komut dosyalarını desteklememesi durumunda alternatif bir mekanizma devreye girecektir.

Renk kontrastı

Renk kontrastının yeterli olduğundan emin olmak için metin ve arka plan rengi kombinasyonlarını kontrol ettik ve bilgilere yalnızca renklerle atıfta bulunulmamasını sağladık.

CSS dosyaları

Sayfaların sunumunu kontrol etmek için CSS ve içerik için uygun şekilde yapılandırılmış işaretlemeler kullandık. CSS dosyaları desteklenmiyorsa veya kapatıldıysa, sitedeki bilgilere yine de erişilebilir ve okunabilir durumdadır.

PDF’ler

Çoğu durumda, bu web sitesinde PDF’lerin bir HTML sürümünü sağladık, ancak PDF belgelerini okumak için bir ekran okuyucu kullanmak isterseniz Adobe Erişilebilirlik Kaynak Merkezi‘nden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.